Kuvanveistäjänä minua kiinnostaa luoda teos julkisten tilojen tai historian luomaan viitekehykseen.

Kuvataitelijana teen teoskokonaisuuksia, jotka koostuvat veistämisen, valokuvan ja maalaamisen yhdistelmistä.

Näyttelyissäni installoin mielelläni teokseni tarinoiksi, kuin teatterin lavasteiksi.

ANSIOLUETTELO  CV  LIST OF QUALIFICATION IN ENGLISH  CV   CURRICULUM VITAE IN ITALIANO CV

MAIL: sofia@sofiasaari.com